2015/06/03

Signs..

Nhiều quá. Đang dần rõ từng ngày. Lạy Chúa. Nam mô a di đà Phật. Rồi sẽ ntn H ơi... Em ơi sao run rẩy quá... Mong lắm.


(Things cannot be predicted sometimes..)

No comments: