2015/06/15

Mùa mưa đã tới


..tới thật rồi đấy. Mong mãi. Mà tới không đúng lúc. Như trêu ngươi nhau vậy.Đêm hết rồi. Tàn mộng mị
Ta hết rồi. Tan mỏi mòn
Thôi không mong nhớ
Đợi chờ mãi
Mùa trăng rơi
Bủn rủn một mùa yêu. 


Sáng vẫn nắng, chiều trời tối, ngày rồi tàn, ta về thôi.
Damn it, những ngày giông bão của em đâu? Dây cầu vồng của em đâu? Sao không buộc nhau lại, bằng một sợi dây.


(đxrm mùa mưa 2015)
No comments: