2011/03/09

Ghi chép cũ


Đôi mắt

(tựa đặt theo một ai đó)

Em sẽ hỏi bằng ánh nhìn mươn mướt
"vậy ở lại đằng sau, những gì, anh còn giấu?"
"có nồng nàn, ân ái, giận hờn, yêu thương
cho những người đã dâng anh lòng đắm đuối?"
...hay cũng thế, chỉ câu trả lời như thế
"thì tình ta đó, cũng chỉ là hiện tại".

Có những thứ vô tình luôn ở lại
vượt thời gian
không gian
và ngoài tầm kiểm soát
là trước khi mặt trời mọc
hay sau hoàng hôn tan

và dẫu rằng nắng có xuyên tâm can
vẫn nồng nàn một buổi trưa rát cháy.

Oct 25, 2010
< viết linh tinh theo vần của người khác>