2015/03/20

Tự dặn mình

rằng

..những thứ đã ràng buộc là không thể và không nên phá bỏ
..cần cân bằng mọi thứ, by your own self, Hương!!!!


rằng

..không gian riêng rồi cũng sẽ hoá thành quen, rồi sẽ mòn, sẽ sáo
..không có mợ, chợ vẫn đông, Hương à!!!!20 March 15

No comments: