2012/05/11

Đã và Đang

Post lên đây một cái remark để tự nhắc nhở bản thân là không được ngừng nghỉ, không được ì. Phải làm, làm, làm và làm.

Trước mắt là đã làm được 1 việc nhỏ, và 1 việc bé tí. Sau đây là phải làm tiếp việc nhỏ thứ 2, thứ 3, và đừng để mọi thứ bị trôi tuột đi mất. Hiểu không hả????


Bực rồi đó nha ! Đồ lười !


Cmeo
May 2012

2 comments:

.g.u.y said...

con mèo này luời mà mặt mũi chằm quằm nữa

Cmeo said...

hì hì, nhìn cái mặt chằm quằm cuả nó thì sẽ k thể lười hơn được nữa đâu. :P